Cresponix™ är unik genom en effektiv och hållbar lösning för att rena odlingsvattnet.

Vi undviker miljöförstöring genom att räkans avföring och foderrester återanvänds till 100 % som näringskälla till tillväxt av bakterier och alger i en unik bioreaktor.
De producerade bakterierna och algerna används sedan som ett hållbart, näringsrikt och billigt foder till räkorna. Detta skapar ett naturlig ekosystem inuti odlingen som även stärker räkornas immunförsvar.  
Genom att odla scampi i Sverige undviks skövling av magroveskog, som annars ofta görs vid traditionell odling i tropiskt klimat.
En utmaning att odla scampi i Sverige är att räkorna behöver en vattentemperatur av 30 grader året runt, vi löser detta både hållbart och ekonomiskt genom att värma upp odlingen med spillvärme som bildas vid närliggande industri.